logo

De Opruimlijn

Identiteit – Opruimlijn

De Opruimlijn is een samenwerking van Werk In Opdracht BV en kringloopbedrijven als Juttersdok, de Schalm en Emmaus. Zij levert woningen veegschoon op en biedt werk aan vele vrijwilligers. Meubels en allerhande spullen worden hergebruikt en afvalstoffen worden gerecycled. Tevens worden re-integratietrajecten opgezet waardoor mensen weer aan het werk kunnen. Hiervoor bedacht en ontwikkelde onr design het logo voor De Opruimlijn. De tas/doos werd als uitgangspunt genomen; een helder en herkenbaar logo dat als platform dient voor de inhoud. Het inpakken en opruimen van huizen.

Items: beeldmerk, correspondentiereeks, advertentie i.s.m. Juttersdok.

Duurzaamheid
Verantwoording voor het milieu past bij deze klant. Daarom is gekozen voor een 100% gerecycled papier.

Client:Opruimlijn
Date: januari 01, 2011