logo

Stichting Omnia Kits

Identiteit  – Stichting Omnia Kits

Omnia Kits is een nieuw op te richtte organisatie waarin bedrijven samenwerken die direct of indirect met het onderwijs te maken hebben. Gevestigd in midden Drenthe. De organisatie is steeds in beweging, ontwikkelt en innoveert. Veranderen om verder te komen. Vanuit dit uitgangspunt heeft onr design een dynamische identiteit ontwikkeld waardoor het merk mee kan groeien met de ontwikkeling van de organisatie.

In dit concept is uitgegaan van de drie kernwaardes: kinderen, samenwerken, veranderen. Het logo zoals hiernaast gepresenteerd is de basis vorm. De vorm geeft een omslag aan, een verandering die men samen aan gaat in het belang van de groep. In de verdere ontwikkeling zal er een kleurenpalet van 7 kleuren worden samengesteld om de diversiteit van de groep te kunnen vertegenwoordigen. Op volgende pagina’s wordt duidelijk op welke manieren het logo en de vormtaal gebruikt kunnen gaan worden in de toekomst.

Items: beeldmerk en vormtaal

Client:Omnia Kits
Date: december 09, 2014