logo

Maurice Amado Foudation

Publicatie – Maurice Amado Foudation

De Maurice Amado Foundation wil een onderscheidende rol vervullen binnen het muziek educatieve veld voor het primair onderwijs binnen de stad Amsterdam. Het fonds wil in het kader van alle veranderingen onderzoeken hoe zij deze rol in de toekomst kan vervullen en waar zij verschil kan maken.

Op 27 mei is het onderzoeksrapport over Muziekeducatie in het Primair onderwijs in Amsterdam gepresenteerd in het Muziekgebouw aan het IJ. Het rapport, gefinancierd door de Maurice Amado Foundation, wordt gesierd door een kaft die ontworpen is door bureau onr design die tevens ook het binnenwerk vorm gaf. Na een jaar van onderzoek bij diverse culturele instellingen en basisscholen in Amsterdam zijn de resultaten samengevat. De intensive en prettige samenwerking heeft geresulteerd dat er in een zeer korte tijd een prachtig boekje ligt.

Items: boekje, kaft en binnenwerk

 

Client:Maurice Amado Foudation
Date: juni 02, 2015