logo

Samenlevingsarchitect

Identiteit –¬†Communicatiebureau Samenlevingsarchitect

Samenlevingsarchitect is een communicatiebureau dat opereert op het snijvlak van organisatieontwikkeling en communicatiestrategie voor (semi)-overheden alsook het bedrijfsleven. Het staat voor samen, bouwen, verbinden. Bouwen aan de samenleving, het verbinden van een groep mensen aan een organisatie en samen met hen ontwikkelen in co-creatie.

Bij de ontwikkeling van de identiteit van Samenlevingsarchitect is gezocht naar enigszins associatieve vertaling van het woord veerkracht. Dit uit zich in de schrijfwijze van de naam die een puur/ongepolijst typografische vormtaal bezit en en een dynamische benadering is van de woorden samen, bouwen en verbinden.

Items: beeldmerk, visitekaartje, nieuwjaarskaart en website

Client:Samenlevingsarchitect
Date: januari 27, 2017